บริษัท เอกเดชาคอนสตรัคชั่น จำกัด
เก็บตกภาพการทำงานบางส่วนของทีมงานคะ